เกมส์ปลูกดอกไม้วิเศษ (Leaf s Flower Shop)

Game Details Title
  • ข้อมูลเกมส์:

  • รายละเอียดเกมส์
    เกมส์ปลูกดอกไม้วิเศษ (Leaf s Flower Shop) ดอกไม้วิเศษเป็นดอกไม้หาเมล็ดมาเพาะพันธุ์ได้ยาก เนื่องจากมันมีขายเฉพาะร้านขายดอกไม้ของแม่มดเท่านั้น วันนี้เพื่อนๆ จึงได้ไปซื้อเมล็ดดอกไม้วิเศษมา แล้วนำกลับมาปลูกที่บ้านเพื่อให้มันเจริญเติบโต
    วิธีการเล่นเกมส์ ด้วยการรดน้ำพรวนดิน และการดูแลเอาใจใส่จากคนที่ปลูกมันเป็นอย่างดี เพื่อนๆ นั้นจะต้องใช้เมาส์คลิกเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ที่อยู่ภายในเกมส์ แล้วรอให้่มันโต โดยเราจะต้องอาศัยการรอคอย เมื่อดอกไม้วิเศษเบ่งบานเพื่อนๆ ก็จะสามารถนำไปขายได้เต็มราคา
  • แชร์เกมส์นี้:
Feature Sidebar Facebbok